Onsdag formiddag stilte UP seg opp i 40-sone på Orstad og Frøyland, og fikk fangst. Hele 13 forenklede forelegg skrev de ut.

Høyeste hastighet ble målt til 60 km/t. Det koster den nette sum av 5850 kroner, følge de standardiserte bøtesatsene for fartsoverskridelser.