21 millionar kroner som skulle brukast på landets råaste aktivitetspark, kan no enda i gravene ved Klepp kyrkje

Rådmannen føreslår og venta med den planlagde aktivitetsparken ved Jærhagen og heller gjera ferdig gravplassen ved Klepp kyrkje.