232 kommunalt ansatte er borte fra jobb i jærkommunene: Dette er konsekvensene