Tirsdag ble det kjent at det er mistanke om nok et fugleinfluensa-utbrudd ved en gård i Klepp. Gården hvor det mistenkes smitte, er nabogård til gården hvor det første utbruddet oppsto. De endelige svarene på om dette er fugleinfluensa, ventes å komme i løpet av de neste dagene.

Onsdag morgen gjennomførte Mattilsynet gassing av 7500 verpehøns på gården i Klepp. De må nå ligge uberørt i hønsehuset i 24 timer til en kan være sikker på at fugleinfluensaen har dødd ut.

Mattilsynet opplyser at de nå vurderer om hønene skal brennes opp eller graves ned. Mattilsynet har kalt inn alt de har av ansatte for å få oversikt på situasjonen og finne ut hvordan smitten har kommet seg inn i to fjørfehold.

81 berørte bønder

Når en oppdager fugleinfluensa tegner Mattilsynet en risikosone på tre kilometer rundt fjørfeholdet. Det vil si at bønder som bor innenfor tre kilometer for fjørfeholdet som er berørt, må etterleve strenge tiltak (se faktaboks lengre ned i saken). Totalt utgjør dette 17 fjørfehold i Klepp.

Totalt er det 64 fjørfehold som ligger innen observasjonssonen på ti kilometer.

På tre gårder er det til nå blitt avlivet til sammen 49.000 fjørfe. På den første gården på grunn av påvist smitte blant høns, hos den andre på grunn av mistanke om smitte blant høns og den tredje gården måtte avlive alle kyllingene fordi de var slakteklare, og slakteriet ville ikke ta imot dem.

– Det var basert på den informasjonen de hadde da i den tidlige fasen av etter at smitten var påvist, sier Lise Petterson i Mattilsynet.

Dette gjelder for hobbyfjørfe

Driver du med hobbyfjørfe gjelder også portforbudet. Det betyr at alle fugler, som papegøyer, høner, påfugler og så videre må inn under tak. Du bestemmer selv om de vil ha dem under presenning eller tett tak, det viktigste er at ingen ville fugler, eller avføring fra ville fugler, kommer inn.

De som har hobbyhøner som bor innenfor risikosonen er også omfattet av de strenge tiltakene.

– Alle som har høner i hagen skal registrere seg på mattilsynet.no slik at vi kan nå de og få oversikt over hvor det finnes høner. De som bor innenfor trekilometeres risikosone har også krav til smittevern, sier Lise Petterson, regiondirektør i Mattilsynet.

Hotline

Tirsdag klokken 17.00 kalte Mattilsynet inn til beredskapsmøte om situasjonen. Til stede var blant annet Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Statsforvalteren, samt en rekke representanter fra fjørfenæringen.

– Det som kom fram av konkrete tiltak, er at det skal opprettes en såkalt hotline for produsentene innenfor risiko- og observasjonssonen. Det betyr at de som skulle sitte inne med spørsmål, skal få en direktelinje til Mattilsynet, hvor de kan ringe for å få svar på det de måtte lure på, forteller leder i Rogaland fjørfelag, Tone Steinsland.

Hun tror at det først og fremst er nye smitteutbrudd som vil føre til nye tiltak.

Økt erstatning

Det vil bli gitt økt erstatning til bøndene for fjørfe som blir pålagt avlivet på grunn av fugleinfluensa. Det opplyser Landbruks- og matdepartementet torsdag.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for norsk fjørfenæring. Satsene som brukes til å beregne den erstatningen produsentene får for fjørfe som blir avlivet på grunn av fugleinfluensa, skal økes. Økningen av satsene skal gis tilbakevirkende kraft. De som har fått sine dyr avlivet på grunn av fugleinfluensa før de nye satsene er endelig klare, vil få etterbetalt denne økningen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Borch vil fredag ha et møte med næringen for å drøfte situasjonen.

Når Mattilsynet fatter vedtak om avliving av dyr, er det forskriftsfestede satser som legges til grunn for beregning av den erstatning produsenten skal få utbetalt. Disse satsene ble sist revidert i 2014.

Landbruksdirektoratet fikk i september i år et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet om å utarbeide forslag til reviderte standardiserte satser for alle husdyr.

– På grunn av det pågående utbruddet av fugleinfluensa haster det spesielt å få oppjustert satsene som gjelder fjørfe i erstatningsforskriften. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har derfor fått et hasteoppdrag om raskt å ferdigstille nye satser for fjørfe, opplyser landbruks- og matministeren.