Torsdag morgen gjennomførte politiet en promillekontroll på fylkesvei 4474 på Øksnavad i Klepp kommune.

56 bilførere ble kontrollert. Ingen fikk utslag, og alle fikk dermed kjøre videre.