83 prosent av dei som arbeider i Klepp kommune, er kvinner

Av dei 1472 fast tilsette i Klepp kommune var det i fjor 1226 kvinner og 246 menn.