900 unge i Rogaland står uten læreplass

En landsomfattende kampanje er i gang for å skaffe flere læreplasser.