Aarbakke er utan fagforeining

Av

Tillitsvalde meiner det ikkje er behov for å vera fagorganisert når ein jobbar hos Aarbakke.