Slår tilbake mot «Kongokrav»

Av

Aarbakke-gruppen har ikke satt av penger til å dekke kravet i rettssaken.