Gunstig å selje i dollar

Av

Den svake norske krona gjer at den oljerelaterte maskineringsverksemda på Bryne, Aarbakke AS, får fleire jobbar.