Seks av dei permitterte er tilbake hjå Aarbakke AS

Av

Inge Brigt Aarbakke seier at ordreinngangen i mars ser ut til å bli 20 millionar kroner betre enn budsjettert.