Vil dra de andre med seg

Av

- Samarbeid gjør jærindustrien unik, mener Gisle Bryne.