Aarbakke inn i nytt konsern

Av

Fire konsern blir ett.