Aarbakke permitterer i puljar

Av

Alle dei 50 permitteringane ved Aarbakke på Bryne blir ikkje sett ut i livet frå same dato.