Aarbakke utvider

Av

Tomtekjøp og ansettelse av 20 nye ingeniører over to etasjer i Forum Jæren, skal sørge for Aarbakke-vekst også i årene som kommer.