Sju apper for Aarbakke

Av

Aarbakke har kjøpt iPad til samtlige ansatte og er i gang med utviklingen av sine egne applikasjoner.