Aarbakke sel eigedom og fabrikkbygning

Av

Olav Stangeland, dagleg leiar i Stangeland Maskin, og sonen Tommy har kjøpt Aarbakke-eigedommen på Håland i Time.