210 røde roser

Av

Onsdag markerte Aarbakke at 21 nye lærlinger har begynt i bedriften.