Staten gjev 4 millionar til den nye isbanen

Kulturdepartementet meiner Klepp er i ferd med å byggja ein nyskapande aktivitetsarena, som andre kan læra av.