Akva-aksjer spredt på flere hender

Av

Skal blant annet sikre fremtiden for Statoil- og Tine-ansatte.