Akva-tilsette får kjøpe aksjar

Av

Tilsette er Akva Group sin viktigaste ressurs. Difor får dei tilbod om kjøp av aksjar.