Rekordkvartal for Akva Group

Av

Jubler over salget og 
pågangen.