Mindreårig drakk øl. Stasjoen pub kan mista skjenkaløyvet.

Av

Brot på alkohollova kan gi skjenkestopp i sju dagar for Varhaug-puben.