Bryne-restaurant blei sjekka dagen etter opning - kan få 13 prikkar for brot på Alkohollova

Av

Rådmannen i Time rår politikarane til å inndra skjenkeløyvet ved Amber restaurant AS i åtte dagar.