Alle kommunane har sett krisestab

Dei tre kommunane på Jæren har etablert eigne grupper for å ta seg av problemstillingar knyta til koronasmitten.