Mange tror at denne butikken skal legges ned – det skal den på ingen måte

Den siste tiden har arbeid og vedlikehold ført til spekulasjoner om butikkens fremtid.