Streik i Åna fengsel

Av

Tilsette i Åna fengsel legg mandag ned arbeidet i protest mot forslaget om å avvikla fleire fengsel.