Anders Undheim melde seg ut av KrF og sikra fleirtalet for utbygging av Svertingstad/Re

Massivt oppmøte då 14 kommunepolitikarar valde næringspark framfor grøn mark.