Anne Brit Ree søkjer permisjon frå Time-politikken

Av

Rådmannen rår til at Anne Brit Ree, Ap si frontkvinne i Time, får permisjon frå alle politiske verv ut 2017.