I forrige uke hadde 51 av pasientene ved Stavanger Universitetssjukehus covid-19. Det er en solid nedgang fra uka før, da 107 innlagte pasienter hadde covid-19. Tallet inkluderer både de som er innlagt på grunn av covid-19, og de som er innlagt av andre grunner, men som har covid-19 i tillegg.

Totalt hadde 68 pasienter som var innom sykehuset i forrige uke, covid-19.

Tidligere har sykehuset også oppgitt daglige tall over innlagte pasienter med covid-19, samt hvor mange av disse som eventuelt har mottatt intensiv- eller respiratorbehandling. Fra denne uken blir ikke det gjort lenger. Det er Helsedirektoratet som har besluttet å avvikle rapporteringen.

Inntil videre kommer Stavanger Universitetssjukehus til å fortsette med ukesrapporter.