Venstre-politikeren tok ordet da organisasjonen Noah arrangerte demonstrasjon for ville dyr i norsk natur utenfor Stortinget lørdag. Først skrøt hun av at de har fått gjennomslag for å legge ned pelsdyroppdrett, men etterpå uttalte hun til avisa Nationen at hun er opptatt av at alle skal få ordentlig kompensasjon.

- Dersom det nå skulle vise seg at det som er satt av midler ikke er tilstrekkelig, er vi selvsagt nødt til å se på det på nytt, uttaler hun til Nationen.

På spørsmålet om hun ser for seg at Stortinget faktisk kan gjøre endringer, svarer hun "absolutt", og åpner dermed for å endre kompensasjonsordningen som har vært svært omdiskutert.

1. oktober gikk fristen ut for Landbruksdepartementets høring av forslaget til kompensasjonsordning for landets pelsdyroppdrettere, som er tvunget til å avvikle driften innen 2025.

Departementet fikk inn langt over 100 svar i høringsrunden, og mange av dem kommer fra Norges største pelsdyrfylke; Rogaland. Klepp og Hå er, sammen med Sandnes, de største pelsdyrkommunene i fylket.

LES OGSÅ:

– Det er satt opp en ramme ut fra beregningene man hadde, men dersom man nå får nye beregninger som viser at tallene ikke stemmer, så er vi nødt til å gjøre en ny vurdering, sier Guri Melby til Nationen.

LES OGSÅ:

Bollestad villeder Stortinget om pelsdyrkompensasjon

Kompensasjon til pelsdyrprodusenter – det er ingen skam å snu

- Pelsdyroppdretterne vil få den kompensasjonen de har rett på

- Budsjettet viser hvordan pelsdyrbøndene fraranes alt