Åpner for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni

I GANG IGJEN: Flere idretter vil kunne komme i gang før sommeren.

I GANG IGJEN: Flere idretter vil kunne komme i gang før sommeren. Foto:

– Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge, sier idrettspresident Berit Kjøll.

DEL

Regjeringen ønsker å åpne opp for mer normal idrettsaktivitet for barn og ungdom i løpet av juni.

Idrettspresident Berit Kjøll er fornøyd. – Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier Kjøll i en pressemelding.

Frykter frafall

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere smittevernveilederen for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.

– Norges idrettsforbund har uttrykt bekymring for økt frafallsrisiko når barn og unge ikke kan utøve idretten de er så glade i. Mye aktivitet er nå allerede i gang for fullt etter den forrige oppmykningen 7. mai, og med denne bestillingen fra regjeringen vil nå flere idretter kunne komme i gang før sommeren. Det er svært viktig for motivasjonen til våre unge utøvere, sier Kjøll og legger til:

– Norges idrettsforbund vil nå jobbe tett med de enkelte særforbundene og med Helsedirektoratet for å klargjøre mandatet og den videre prosessen for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni.

Idretten skal fortsatt ivareta smittevernet

Helsedirektoratet vil nå gå i dialog med Norges idrettsforbund for å få innspill til dette arbeidet, og kvalitetssikre at innspillene er praktisk mulig å gjennomføre. Noen begrensninger i gruppestørrelser vil fremdeles kunne gjelde. Likevel vil regjeringens ønske om å åpne for idretter med sporadisk kontakt gjøre det mye enklere for flere idrettsgrener å organisere mer normal aktivitet.

– Det er viktig at vi gir oss selv tilstrekkelig med tid for å bidra til en god prosess med god forankring og deltakelse fra idrettsbevegelsen i dette viktige arbeidet. Uavhengig av hvilke idretter som kan komme i gang i juni, vil jeg understreke at idretten fortsatt skal være en konstruktiv støttespiller og bidra i dugnaden for å unngå økt smitte i samfunnet. Det er det viktigste, avslutter Kjøll.

Artikkeltags