Arbeidsledigheten går ned: Slik er tallene for Jæren

Antall personer som står helt uten jobb har gått ned i samtlige jærkommuner.