Det viser de ferskeste tallene fra Nav som ble offentliggjort mandag 23. juni.

For de tre jærkommunene er det per 23. juni 338 arbeidsledige i Hå, 468 i Klepp og 412 i Time. Sammenligner man disse tallene med de som er tre uker gamle, viser det en solid nedgang fra totalt 1463 ledige, til 1218 som står uten arbeid. Det vil si 16,7 prosent nedgang.

Per 23. juni er det 24 053 helt ledige og delvis ledige i Rogaland, viser foreløpige tall fra Nav. Det er 1 296 færre sammenlignet med forrige uke. I prosent er dette en reduksjon på 5,1 %. Den totale arbeidsledigheten i Rogaland er på 9,4 prosent.

– Utviklingen i arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter i samme spor som den har gjort i flere uker på rad. Mellom 1 300 og 1 500 rogalendinger vender tilbake til jobbene de har vært permittert fra hver uke, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Den gradvise gjenåpningen av samfunnet har resultert i at ledigheten også faller gradvis, sier Haftorsen.

12 808 personer står helt uten arbeid i fylket. Det er 760 færre enn i forrige uke og utgjør en andel på 5,0 prosent. På landsbasis er andelen 5,1 prosent. 11 245 personer rapporterer at de jobber delvis. Det er en andel på 4,4 prosent. Landsgjennomsnittet er 4,8 prosent.

Den høyeste ledigheten finner vi i de store byområdene. Fortsatt har Sola kommune høyest andel helt ledige med 6,1 prosent. Stavanger har en andel på 5,8 prosent mens Haugesund og Sandned har 5,4 prosent helt ledige. Blant de som er delvis ledige, har Haugesund størst andel med 5,0 prosent. I Sandnes er andelen 4,9, mens Stavanger og Gjesdal har 4,8 prosent.

– Vår viktigste oppgave fremover blir å veilede arbeidssøkere på en god måte, slik at flest mulig kommer tilbake i arbeidslivet igjen. Fremdeles har vi et høyt ledighetsnivå i fylket og landet for øvrig. Det vil ta lang tid før arbeidsledigheten vil nærme seg nivået før koronaviruset kom til Norge, sier Haftorsen.