En markant nedgang i en usikker tid.

Nav meddeler i en pressemelding at det ved utgangen av september var 9759 personer som sto helt uten arbeid i fylket, hvilket representerer 3,8 prosent av den totale arbeidsstyrken.

På landsbasis er arbeidsledigheten på 3,7 prosent.

Nedgang i ledigheten på Jæren

Bruttoarbeidsledigheten, som også inkluderer helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 4,1 prosent i Rogaland, skriver Nav.

– Gjennom hele september har vi sett en positiv utvikling i arbeidsledigheten i fylket. Mange bransjer opplever stor usikkerhet, men nedgangen indikerer også at det er god aktivitet i flere næringer, sier direktør i Nav Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Tallene på helt arbeidsledige på Jæren:

  • I Hå er 284 personer helt arbeidsledige, hvilket representerer 2,8 prosent av arbeidsstyrken.
  • I Klepp er 372 personer helt arbeidsledige, hvilket representerer 3,4 prosent av arbeidsstyrken.
  • I Time er 346 personer helt arbeidsledige, hvilket representerer 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Tallene på delvis arbeidsledige på Jæren:

  • I Hå er 198 personer delvis arbeidsledige, hvilket representerer 1,9 prosent av arbeidsstyrken.
  • I Klepp er 277 personer delvis arbeidsledige, hvilket representerer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.
  • I Time er 232 personer delvis arbeidsledige, hvilket representerer 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Nav opplyser videre at 7138 personer står delvis uten arbeid ved utgangen av måneden, hvilket representerer en nedgang på 150 personer sammenlignet med tallene for august.

– Fortsatt høy arbeidsledighet i fylket

Fallet i arbeidsledighet gjelder i alle aldersgrupper, og den høyeste arbeidsledigheten finner en i gruppa 20–24 år og 25–29 år, med henholdsvis 5,4 prosent og 5,1 prosent ledighet.

– Det er viktig å understreke at vi fortsatt har en høy arbeidsledighet i fylket. Konkurransen om de ledige jobbene er hard, men vi registrerer at det blir lyst ut mange stillinger i Rogaland, seier Haftorsen.

Videre skriver Nav at 3311 stillinger ble lyst ut offentlig. Det er en nedgang på 19 prosent sammenlignet med tallene fra i fjor, men representerer likevel et betydelig antall, gitt situasjonen i arbeidsmarkedet, påpeker Nav Rogaland-direktøren:

– Innenfor helse, pleie og omsorg ble det lyst ut over 750 stillinger i september. Det er 20 prosent mer enn på samme tid i fjor. I bygg- og anlegg ble det lyst ut over 450 stillinger sist måned. Det samme gjelder for ingeniør- og IKT-fag. Hvis en ikke er kvalifisert for jobb innenfor bransjer der det er behov for arbeidskraft, er det nå lagt til rette for å kombinere dagpenger med utdanning frem til sommeren 2021, minner Haftorsen om.