Arbeidsløysa går ned på Jæren: Kristine (34) er tilbake på kjøkkenet

Berre på ei veke har det blitt 143 færre arbeidsledige i Klepp, Time og Hå. Kristine Vaule var tilbake på jobb tysdag etter ein månad som permittert.