Krever at mannskapet skal kunne dusje og skifte her

Av

Arbeidstilsynet ber brannvesenet i Hå ta grep for å unngå kjemisk helsefare.