Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Torsdagens snittpris per kWh er 29,7 øre lavere enn onsdag og 80,03 øre lavere enn samme dag året før.

Strømprisen tok onsdag et stup. Kraftig vind både i Nordsjøen, men også i de viktige vindkraftområdene i Sverige, presser nå prisene nedover.

Og selv om gassprisen onsdag gjør et lite steg oppover, presses strømprisen torsdag enda et byks nedover.

Allerede formiddag ble det bestemt at strømmen solgt på strømkabelen mellom Norge og England er den billigst noen gang på en hverdag.

Rekordlav pris

Og nå melder strømbørsen Nordpool melder at prisene i Sør-Norge i snitt blir 0,29 kroner per kWh inkludert moms - ned fra 0,66 kroner i dag. Det er nytt fall på 45 prosent.

Dette er med ganske solid margin årets billigste strøm.

De lave snittprisene henger sammen med at prisene legger seg nær null gjennom store deler av natten - og på ettermiddagen snakker vi om en håndfull øre.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Sørvest-Norge for hele oktober endte på 23,2 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

50 øre lavere enn samme dag året før

Maksprisen torsdag på 62,9 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 1,0025 kroner lavere enn onsdag og 50,02 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørvest-Norge vært 99,2 øre.

Minsteprisen blir på 0,07 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.

Import og eksport

Den høye fornybarproduksjonen gjør at Sør-Norge nå både importerer og eksporter om hverandre.

England: 23,1 GWh eksport
Danmark: 10,9 GWh netto import
Tyskland: 10,4 GWh netto eksport
Sverige (SE3): 32,8 GWh netto import

Endelig gode nyheter om vannmagasinene

Det har den siste tiden kommet en del nedbør, og onsdag ettermiddag publiserte NVE oppdaterte tall på hvor mye vann det er i norske kraftmagasiner i forrige uke.

I Norge som helhet økte vannstanden 1,5 prosentpoeng. Den virkelig gode nyheten kommer fra Sørvest-Norge der vannstanden søndag kveld var 2,5 prosentpoeng høyere enn for en uke siden. Dette er Norges klart viktigste vannkraftområde.

Dermed er vannstanden høyere enn minimumsnivået.

Også på Vestlandet og Østlandet er det markante økninger.