Innlegget til ordfører Jonas Skrettingland skal heller ikke få stå uten svar fra meg. Skrettingland tar fort til orde med å rette opp i mine uttalelser og sier at selvfølgelig skal man ikke “gravlegge torget under et massivt bygg”, men heller bygge i “bakkanten av torget”.

Om det ikke var for at Skrettingland er avbildet på torget, skulle man ikke trodd han hadde vært der.

Ifølge kommunen er torget kun snaue 3450 kvadratmeter. Planen er å bygge et sambrukshus på 4500 - 5000 kvadratmeter, alt etter om kulturskolen skal bli inkludert, så kommer også tannhelsetjenesten i tillegg. Ikke nok med dette nevner også Skrettingland at det skal bygges sammen med flere butikker, samt boplasser.

Les også

Ny tomt til sambrukshuset på Nærbø?

Denne matematikken går ikke opp. Jeg lurer jo da på hvor han har tenkt å få plass til Nærbø-dagene og julegranen som skal tennes. Er det slik at dette skal skje inne på sambrukshuset? For den plassen som er igjen utendørs blir nokså knapp.

Noe Skrettingland heller ikke nevner i innlegget sitt er problematikken i forhold til Bane Nor. Det har lenge vært en plan om å bygge dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø. Dette vil ytterligere komprimere plassen på torget og muligens krasje med sambrukshusets plantegninger.

Samfunnsutviklingen som Skrettingland ofte nevner, forutsetter også en godt utbygget toglinje og et bra kollektivt transporttilbud. Derfor lurer jeg også på hvordan dette eventuelt skal løses dersom togstasjonen på sikt skal utbygges?

Parkerings problematikken blir heller ikke nevnt av Skrettingland. Den indre del av Nærbø sentrum har i dag mangel på parkering og et stort behov for flere parkeringsmuligheter. Innskrenking av torgets areal vil tvert imot bidra til dette. Jeg tror det blir fokusert litt vel mye på attraksjonene i sentrum, uten å tenke på at det ikke er en særlig attraksjon dersom folk ikke kan komme seg dit, verken med bil eller tog.

Når kommunedelplanen ble utviklet for fire år siden hadde man ikke tatt alternativet med å bygge på meieritomta i betraktning og hadde ikke den informasjonen som man har i dag, derfor ble utfallet et forslag om å bygge sambrukshuset på torget.

Nå har vi både informasjon, et tilbud og en mye bedre mulighet. At den nye muligheten bare avvises istedenfor å revurdere det opprinnelige forslaget grundigere, viser tydelig at det tviholdes på gamle planer istedenfor å tenke smart og langsiktig.

Skrettingland problematiserer klikk undersøkelsen som jeg henviser til. Det er en folkeavstemming, nokså nærliggende den “folkeavstemningen” som gav Skrettingland ordfører-tittelen.

Det er også et faktum at ikke bare klikk undersøkelsen viser en betydelig motstand: facebook grupper, kommentarfelt og flere medieoppslag viser det samme. Har folks mening bare noe å bety når det er valg?

Det at tomteutvikler Helland er ivrig i å realisere tomten sin ser ikke jeg som noe annet enn at det er til fordel for kommunen. Innspillene oppstiller gode tall og gode argument som vil være til fordel for kommunen og folk flest. Det er absolutt av verdi og bør ha en større betydning enn det Skrettingland avfeier det som.

Nærbø sentrum kan heller ikke sammenlignes med Bryne sentrum. Jeg vet ikke spesifikt hva ordføreren henviser til i innlegget sitt da han snakker om Bryne, men uansett er det snakk om helt andre tall og infrastruktur. Plasseringen av et såpass stort bygg som sambrukshuset midt i hjertet av Nærbø, kan eksempelvis ikke sammenlignes med å bygge opp en ungdomsskole eller videregående lenger borte fra sentrum på Bryne.

Torgplassen på Bryne er åpen og det ble investert i utbygging av blant annet Fritz Røed skulpturpark, som er noe av det samme som ble gjort på ruten. Både Bryne og Sandnes kan egentlig brukes som eksempel på hvorfor man ikke bør plassere et svært bygg såpass sentralt.

Ordføreren sier vi er i et hastverk og oppfordrer alle kommunegruppene til å være i samme hastverk, men dette hastverket har han åpenbart ikke selv. Sambrukshuset Skrettingland ønsker vil ta 3 år mer enn nødvendig å bygge opp. Det er et kjent fenomen i norsk politikk at planlegging og byråkrati setter store kjepper i byggeprosjekt, noe som fører til at behovet ikke blir dekket da tilbudet er ferdig. Frykten er at sambrukshuset ikke vil ha nok kapasitet når det er ferdig om man skal vente i 5 år - så jo fortere, jo bedre.

Noe Skrettingland har rett i er at Frp har vært imot et sambrukshus som kommunedelplanen foreslår. Som jeg tidligere har argumentert i 2020, vil store beløp tapes ved å flytte alt til et bygg. Et bedre alternativ som ble fremmet av FrP var et nedskalert helsehus. Denne løsningen ville vært langt mer økonomisk og sørget for at helse-behovene ble dekket.

Debatten om det blir et sambrukshus eller ikke er over, vi fikk ikke gjennomslag og et sambrukshus kommer til å bli en realitet.

Vi retter oss derfor inn etter dette og fortsetter debatten om å bygge et mest mulig forsvarlig sambrukshus, som også er i takt med det store deler av folket ønsker.

Les også

Ordfører i utakt med folket