– Enorme mengder funn

Av

Arkeologar har grave fram ein stor busetnad frå steinalderen der Hå kommune planlegg ny omkjøringsveg.