Åtte røysta for motkandidaten til Vollsund

Gretha Braut Nese fekk fritaket som gjorde at Andreas Vollsund kunne bli ordførar. Eit mindretal ville ha Ragnhild Stokka Dyngeland.