ATV-ulykke på Varhaug - sjåfør av bil hadde ikke gyldig førerkort

Av

Sammenstøt mellom ATV og personbil.