Regjeringen holder pressekonferanse klokken 9 fredag morgen. Da vil kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) fortelle hva som skjer med eksamensavvikling for ungdomsskolen og videregående skole.

Utdanningsdirektoratet har anbefalt regjeringen å avlyse skriftlig og muntlig eksamen i både grunnskole og videregående skole denne våren.

Saken har siden vært til diskusjon både i kunnskapsdepartementet og i regjeringen. Nå er avgjørelsen tatt og beslutningen offentliggjøres fredag.

Også i fjor og året før ble alle skriftlige og muntlige eksamener på videregående skole og 10. klasse avlyst på grunn av koronapandemien. For tredje gang har direktoratet altså landet på at det er riktigst å avlyse.