B&G kutter utbytte og gir ansatte "helikopterpenger"

B&G-eide selskaper forskutterer lønn til sine ansatte. Det kuttes også i avsatt utbytte. Det gir rom tilå gi 5.000 kroner til hver av de rundt 250 ansatte.