Bane Nor skal utføre «små sprengninger» for å kartlegge grunnforholdene ved områdene hvor dobbeltspor kan bli en realitet

Bane NOR skal gjøre grunnundersøkelser i forbindelse med planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø på Jærbanen. Undersøkelsene starter til helgen, og holder på til over nyttår.