Bane Nor vil heller ha «jomfruelig» jord enn internett. Telia ristar på hovudet

Dobbeltsporet som ennå ikkje finst, stoppar internett og mobiltelefoni mellom Hognestad og Nærbø.