Ber om gyldig legitimasjon for at bankkontoer ikke skal sperres

Banker landet rundt har på begjæring fra norske myndigheter sendt ut brev hvor de anmoder kundene sine om å vise fram gyldig legitimasjon for å fortsette å ta i bruk bankenes tjenester.