Barn sluttar i skulekorps sidan foreldra ikkje har råd til å betala

Klepp skulekorps erfarer at det er barn som må slutta i korpset sidan foreldra ikkje har pengar nok til å betala kontingenten.