Time-kyrkja kjøpte barnehagetomt til 8 millionar – får selja henne til bustadføremål

Time kyrkjelege fellesråd kjøpte tomt til 8 millionar som det ikkje er behov for. Etter ei omregulering kan dei pusta letta ut og håpa på millionsal.