Barnehagevedtaket: – Me er skuffa, men har ikkje gitt opp

– Når politikarane kunne snu så plutseleg, ser me ikkje bort frå at dei kan endra meining endå ein gong, seier Miriam Hadland, leiar i samarbeidsutvalet ved Horpestad barnehage.